Kundeliste

Nedenfor følger et utvalg på kunder jeg har jobbet for :

Privat næringsliv

AF Gruppen ASA
Aker Kværner
Alpharma
Bil-Service personbiler AS
Bygdekinoen AS
Concidium Consulting Group
Confex – Norges største kursarrangør og utvikler
ConocoPhillips Norge AS, Ekofisk Operating Unit
Delta
Forsikring 1
Flexit
Hafslund Driftssentral AS
Hotel Bristol
KGH CUSTOMS SERVICES
Kongsberg Maritime AS
Land Bedriftshelsetjeneste
Lord og Lady, Rock, Klippotequet
Film og Kino
Meny Eiktoppen
NHO / Bedriftsutvikling- og arbeidsmiljøavdelingen
NHO / Female future
NHO / KomMed
Nortura BA
Oppland energi
Opplysningen 1881 AS
SAS Braathens, SASCabin Operations
SAS Ground Services
Sentrum Røntgeninstitutt
Sigdal Kjøkken
Skagerak Nett
Solar ElektroEngros
Sparebanken Hedmark
Stabburet AS
StatoilHydro ASA – GBS Midstream Services
Storebrand Avtaleetablering Person
StorkjøkkenForum
Sundvolden Hotel
Telenor
TrygVesta Forsikring
Tønsberg Velværesenter
Verge-Gruppen as
Vestfold Tannlegeforening
Visma - Gat Oppgraderingskurs og Brukerkonferanse
Volvo personbiler
Vidars Herreklær AS
Widerøe’s Flyveselskap AS

Organisasjoner

Akershus Kommandantskap
Bergen tannlegeforening / "Vestlandsmøtet"
Fagforbundet, Bergen
Fagforbundet, Buskerud
Fagforbundet, Drammen
Fagforbundet, Lier
Fagforbundet, Oslo
Fagforbundet, Ringerike
Fagforbundet Telemark
Finansforbundet, avdeling Hedmark
KFO Servicesenter for Akershus, Oslo og Østfold
Kirkens Bymisjon
Kreftforeningen, Seksjon VEST
LO, Oslo
NITO, BFIs lederdager (avdelingsledere, sjefsbioingeniører og andre ledere i medisinske laboratorier)
Norsk Diabetesforbund
Norsk Diabetesforum
Norsk Helsetjenesteforening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kaffeinformasjon, Kaffedagene 2003
Norsk kiropraktorforening
Norsk Kommuneforbund
Norsk Sykepleierforbund
NSFLIS
Utdanningsforbundet Drammen

Helsevesen

Aker Universitetssykehus HF
Akershus Universitetssykehus
Borgestadklinikken
Bærum sykehus
Drammen Geriatriske Kompetanse senter
Diakonhjemmet Sykehus
Eikstunet bo- og behandlingssenter
Hallingdal og Valdres bedriftshelsetjeneste
Hamborgstrøm bo–og behandlingssenter
Haugesund barnehagene (private og offentlige)
Helgelandssykehuset Mosjøen
Helseforetaket Midt-Norge
Hellerud Omsorgssenter
Helse Bergen HF, lederforum
Kragerø Sykehus HF
Land Bedriftshelsetjeneste
Legevaktskonferansen 2003
Løkka bo-og behandlingssenter
NAFKAM
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Demens-dagene 2003
Nordlandssykehuset HF (Seksjon for kunnskapsbygging)
NSF- LKS
NSF-VGO
Oslo Universitetssykehus, Ullevål ( ortopedisk avd)
Radiumhospitalet
Ragna Ringdals Dagsenter / Åsen Voksenopplæringssenter
Sarpsborg barne- og ungdomshjem
Sentralsykehuset i Stavanger
SRI Røntgeninstitutt
Stabæktunet bo- og behandlingssenter
Sunde bo-og behandlingssenter
Sykehuset Buskerud, Kvinneklinikken
Sykehusapoteket Radiumhospitalet
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Tonsåsen opptreningssenter
Ullevål universitetssykehus
Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter

Offentlig forvaltning

Andebu kommune
Asker kommune
ASVO-bedrifter i Lofoten og Vesterålen
Barne- og Familiedepartementet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bodø kommune
Bodø kommune (hjelpepleiere, sykepleiere, fagarbeidere, ufaglærte innen Helse- og sosialsektor)
Borgarting Lagmannsrett
Borre kommune
Buskerud fylkeskommune
Bykle kommune
Departementenes Servicesenter (DSS), Fellestjenesteavdelingen (FTA)
Det Kongelige Slott
Drammen Drift
Drammen kommune (Hjemmetjenesten Bragernes, Service-og informasjon)
Eidfjord kommune
Emma Hjort skole
Etterretningstjenesten
Film og Kino AS
Fjellinjen AS
Flyktningekontoret Bærum kommune
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets Overkommando
Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sandvika
Fylkesnemnda i Rogaland
Gjerdrum kommune, Utdanning og kultur
Hamborgstrøm bo-og behandlingssenter
Haugesund kommune
Haugesund kommune, Helseavdelingen
Haugesund kommune, lederseminar (43 enhetsledere – rektorer, styrere ogledere av omsorgsenheter, samt rådmann og kommunaldirektører)
Helsedirektoratet
Helse-og omsorgsdepartementet
Hordaland Fylkeskommune
Hydac AS
Institutt for Energiteknikk
KFO Tønsberg og Nøtterøy
Klima- og forurensingsdirektoratet
Kommunal Kompetanse Buskerud
Kommunal Kompetanse Vestfold
Kommunal Kompetanse Region Vest
Kommunal Kompetanse Region Sør
Konnerud skole
Kristiansund kommune, Bergan sykehjem
Kunnskapsdepartementet
Kystdirektoratet
Larvik kommune, Bergeskogen
Lier kommune
NAV arbeidslivssenter i Sogn og Fjordane
NAV arbeidslivssenter i Nordland
NAV arbeidslivssenter i Vest-Agder
NAV Volda
NAV Ørsta
Nes kommune
Nord-Aurdal kommune
Nordre Land kommune
Norges Bank
Norsk Byggforskningsinstitutt
NRK produksjonsavdeling
Oslo kommune, Bjerke bydel (omsorg for barn, barnevern, sosial, pleie- og omsorg)
Oslo kommune, Kantarellen Bo- og Rehabiliteringssenter
Porsgrunn kommune
Produktregisteret AS
Re kommune
Ringsaker kommune
RKK Lofoten
Rælingen kommune
Saltdal kommune
Samferdselsetaten
Sandnes kommune
Simrad
Skatteetaten
Sogndal kommune
Spydeberg kommune
Statens vegvesen, Region Midt
Statsbygg
Stavanger kommune
Steigen kommune
Stortinget
Studentsamskipnaden Stord/Haugesund
Sula kommune
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet
Trøgstad kommune
Tønsberg kommune (helsevernavdeling)
Ullensaker kommune
Ullensvang kommune
Vestfold fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune, Vestfold tannklinikk
Vänersborg kommune, Sverige
Öckerö kommune, Sverige
Ørskog kommune
Østfold fylkeskommune
Ål, Hol og Gol kommune
Ålesund kommune
Åmot kommune
Årfuglveien Avlastningsbolig
Århus kommune, Danmark
Åsane hjemmesykepleie, Bergen

Utdanningsinstituasjoner

Blommenholm skole
Borg videregående skole
Elverum videregående skole
Folkeuniversitetet, Danmark
Forus videregående skole
Greveskogen og Melsom Videregående skole, Tønsberg
Hallermoen skole
Handelshøyskolen BI Nydalen, Oslo
Forelesning for HRM – Bachelor of Management
Høgskolen i Bergen, Kliniske arbeid med par –videreutdanning
Høgskolen i Buskerud, HiBu
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold (etter- og videreutdanning i eldreomsorg)
Juristenes Utdanningssenter
Karmsund videregående skole, Haugesund
Konnerud skole, Drammen kommune
Kristiansund videregående skole
Lovisenberg Diakonale Høgskole, Videreutdanningene; avd. for helsefag
Lukas-Stiftelsen
NAFKAM , Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø
Nesodden barneskole
Ranevik ungdomsskole
Romsdal videregående skole
Sola videregående skole
Stavanger katedralskole
Sælen oppveksttun skole, Bergen
Time videregående skole, Stavanger
Universitetet i Oslo, videre-og etterutdanning for farmasøyter (VETT)
Utdanningsforbundet Haugesund
Utdanningsforbundet Oslo
Vestbygda skole
Ålesund videregående skole
Åssiden videregående skole