Foredrag

Arbeidsglede - Anne Gerd Samuelsen AS brenner for verdighet i alle relasjoner fra A til Å. Dette gjelder både i relasjon til barn, ungdom og voksne, i parforhold og ikke minst for eldre og syke som er i siste fase av livet.
Vi kan tilføre eller tappe et menneske for opplevd verdighet på kun noen sekunder. Er du og jeg tilstrekkelig bevisst på det i vår egen hverdag?

Anne Gerd er opptatt av å øke den generelle kompetansen om disse spørsmål hos den enkelte. Målet er å kunne gjenkjenne hva som skjer med deg i den enkelte situasjon. Er du bevisst på hvilke mennesker som gir deg energi og hvilke som tapper deg for energi? Hva og hvem gjør deg godt å omgås med? De du kjenner at du med fordel kan unngå å omgås mye med, kan du lære deg å håndtere på en ivaretagende måte både i forhold til dem og deg selv. Hvilke tanker du fôrer deg selv med, har stor betydning for din livskvalitet. Kan det være hensiktsmessig å bytte ut noen av disse tankene?

4-Tjenester-Foredrag-bier.jpg

Det finnes mange utfordringer både i arbeidsliv og hverdagsliv. Trenger du nøkler for hvordan best mulig utnytte mulighetene i din virksomhet eller i ditt liv? Arbeidsglede – Anne Gerd Samuelsen AS tilpasser tema og innhold utifra relevante utfordringer hos den enkelte. Å evne å bli bevisst på egen måte å kommunisere på og å være tilstede på,  er helt avgjørende for å kunne være den bemyndiggjorte personen som både du og andre kan nyte godt av.

Livet går opp og ned og erfaringer setter ulike spor i oss. Selv om hodet vårt "glemmer", så husker kroppen vår. Kroppsminnene gir seg uttrykk både verbalt og nonverbalt og kan komme til syne på de underligste måter i form av for eksempel kroniske smerter uten såkalte objektive funn, slitenhet eller som nedstemthet. 

Har du møtt den berømmelige veggen? Har du vært i ferd med å «jobbe deg i hjel»? Tidspresset har vært enormt og du har bare levert, levert og levert... inntil det plutselig sier stopp! Er du klar over at nettopp denne vonde og svært krevende erfaringen, kan bli selveste diamanten i din kompetanse videre i livet?  Jeg kan hjelpe deg med å skaffe deg enkle verktøy som du eller arbeidsplassen din kan benytte seg av for å kvalitetssikre at du kommer deg styrket igjennom det hele. Gammel dritt er gjødsel for den du er i dag!

Å evne å bli bevisst på egen måte å kommunisere på og å være tilstede på,  er helt avgjørende for å kunne være den bemyndiggjorte personen som både du og andre kan nyte godt av.

Et av foredragene heter: "Helsefremmende arbeidsplasser med fokus på arbeidsglede, helse, kommunikasjon, samspill, tilstedeværelse og verdighet". Det er et foredrag som tar for seg forhold både på jobb og privat, og som erfaringsmessig får frem både latter og kanskje en tåre i øyekroken. Et hvert foredrag tilpasses selvfølgelig den enkelte oppdragsgiver.  

Et annet foredrag er : "Arbeidsglede - hva fremmer og hva hemmer?" Foredraget handler mye om bemyndiggjøring av den enkelte arbeidstaker. Hver og en har sitt ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Det skal som en vet kun ett råttent egg for å ødelegge omeletten... Det er viktig å huske på at det er høyst frivillig å arbeide i en virksomhet. Der er imidlertid ikke like valgfritt om hvordan du skal oppføre deg når du er på jobb!

Høres dette relevant ut for deg eller din virksomhet? Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat! 


Foregangsinstitusjonen Træleborg

Ønsker du å høre om et sted hvor sykefraværet ble redusert med over 80%? Mottoet var «Omsorgen ligger i det enkle» og arbeidsglede, livsglede og verdighet ble satt i sentrum. «Hvem er til for hvem - og for hva?». Jeg har egne erfaringer på at det faktisk går an å skape miljøer slik at arbeidsplassene blir enda bedre. Det forutsetter et godt samarbeid mellom ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte. Det forutsetter også at det er handlinger, og ikke ord og teorier alene, som det fokuseres på.