Lederutvikling

4-Tjenester-Foredrag.jpg

Det å være leder er i dag morsomt, utfordrende og krevende på flere plan. En leder skal kunne inspirere og motivere medarbeidere til å nå mål, være gode rollemodeller og skape stolthet. De skal vekke tro og håp hos medarbeidere ved å aktivt takle utfordringer når de kommer. I tillegg skal de oppmuntre til intellektuell stimulering, vise personlig respekt for den enkelte ved å gi dem oppmerksomhet og se den enkeltes behov. Hva krever dette? For å kunne lede andre på en god måte, er det viktig å kunne lede seg selv ved blant annet å være bevisst på hvilke tanker, følelser og forutinntatte holdninger som ligger til grunn for ulike uttrykk. Hvordan er du når du for eksempel blir stresset? Og hvordan er du som deg på ditt beste? Det handler i korthet om en viktig bevisstgjøringsprosess hos deg som leder.

Lederutvikling tydeliggjør retning og gir lederen nyttige verktøy. Det kan være alt fra måter å kommunisere og samhandle på. Den kan gi lederen innsikt i hvordan egen lederstil påvirker medarbeiderne. Det gjelder å finne en lederstil som gir gunstig effekt i organisasjonen, både i forhold til medarbeiderne og til å skape de verdier som virksomheten er satt til å skape.

Prosessen og innholdet tilpasses den enkelte virksomhet i forhold til utfordringer dere har.