Utdannelse og bakgrunn

• Hovedfag i helsefag (Cand. San.), Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Avdeling for helsefag, 2003.
• MBSR/MBCT teacher training v/Institute for Mindfulness-Based Approaches, 2013. Les mer om Mindfullness her. 
• Off.godkjent sykepleier v/ Ullevål sykepleierhøgskole,1983 med spesialutdanning innen psykiatri v/Høgskolen i Vestfold,1994 og offentlig helsearbeide/ helsesøster v/Høgskolen i Telemark, 1996.
• Flere års studier innen personalledelse, organisasjonsutvikling, økonomi, administrasjon og ledelse ved Bedriftsøkonomisk Institutt (Bl), 1987-1991.
 • Juridisk metode og lovverk, Handelshøyskolen BI, 1992.
• Økonomistyring i offentlig sektor, Handelshøyskolen BI, 1996.
• Studier innen kvalitetsledelse, kvalitetssikring v/ Høgskolen i Vestfold, 1997.
• Studier og kompetanse innen livsstyrketrening - rehabilitering av arbeidstakere med belastningslidelser, for enkeltindivider og grupper v/Høgskolen i Vestfold, 2001.
• Videreutdanning i Konflikthåndtering - ulike meklingsmetoder på masternivå v/ Diakonhjemmet Høgskole, 2007.
• Klinisk arbeid med par – videreutdanning v/ Høgskolen i Bergen, 2012.
• Sertifisert PREP-veileder v/ Modum Bad Samlivssenter. Veileder innen kommunikasjon og samliv, 
• Prosjektledelse v/Høgskolen i Sør-Øst Norge, 2016.
• Kommunikologistudiet av struktur og dynamikk i Kommunikasjon og Forandring. Advanced level certificate ved Scandinavian Institute of Communication and Change, 2001. Utdannelsen bygger på komparativ forskning basert på Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) Les mer om kommunikologi her.