Stressmestring

Skjermbilde 2018-12-06 kl. 10.06.18.png

Visste du at stress kan være en helsefare? Både utbrenthet, depresjon og angst kan ofte begynne med langvarig stress. Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet i dag.

Psykisk stress oppstår når kravene vi møter eller har til oss selv er større enn ressursene vi føler vi har til å mestre situasjonene. Stadig nye krav i skole- og arbeidsliv, i tillegg til den enkeltes krav til seg selv, kan være en utfordring for mange. Gjennom forebyggende arbeid og økt kunnskap kan du bli bedre rustet til å takle livets opp- og nedturer.

Å forebygge utbrenthet handler om å finne balansen mellom krav og forventninger på viktige livsområder: jobb, familie, samliv, helse, fritid. Bli mer bevisst på hvilke ressurser du har – og hvordan du forvalter dem. Hvordan kan du komme ut av en negativ spiral og hvilke verktøy kan du bruke for å skape balanse i sinn, kropp og kalender.

Et betydelig antall studier underbygger effektiviteten til Mindfulness-programmet. Studier dokumenterer overbevisende at et høyt antall kursdeltagere erfarer ett eller flere av følgende resultater: 
• Færre psykiske og psykosomatiske symptomer
• Økt evne til å effektivt håndtere stressende situasjoner
• Økt evne til å slappe av
• Voksende selvtillit og kapasitet til å godta seg selv
• Økt vitalitet
MBSR kurset er det eldste og største stressreduksjonsprogrammet i verden, som også er akademisk og medisinsk basert. 

Les gjerne mer om Mindfulness her.
Ta kontakt dersom du ønsker veiledning til å være mer tilstede i øyeblikket, og redusere stress i ditt eget liv.