Parterapi/Parveiledning

Er det utfordringer i parforholdet? Trenger dere litt «service» på den felles virksomheten dere sammen har et ansvar for? En virksomhet som heter «hjem» og som eventuelt inkluderer felles barn. Vurderer en av dere, eller begge, om veien videre bør gå videre i fellesskap eller hver for dere?

Parterapi og parveiledning kan hjelpe par til å finne tilbake til samholdet, og ha større glede av forholdet. Det gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. Målet er at dere kan kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære noen grep som kan tas for å forbedre kommunikasjonen og løse utfordringene.

Anne Gerd Samuelsen er bl.a. sertifisert PREP-veileder innen kommunikasjon og samliv fra Modum Bad Samlivssenter. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg.