Anne Gerd Samuelsen

Cand.san., konfliktmekler, forfatter og daglig leder

1-Anne-gerd-sirkel-400px-2018.png

Mitt navn er Anne Gerd Samuelsen, og jeg er initiativtaker til og leder av «Arbeidsglede AS». Jeg har en allsidig bakgrunn med over 30 års erfaring fra det offentlige og private næringsliv, i tillegg til studier innen et bredt spekter av relevante fagområder. Siden 1990 har jeg holdt en rekke foredrag og kurs innen arbeidsglede, kommunikasjon, stressmestring og motivasjon i hele Skandinavia. I 2000 startet jeg firmaet «Arbeidsglede AS», som tilbyr veiledning innen kommunikasjon, samhandling, lederutvikling, motivasjon, helsefremmende arbeidsmiljøer og stressmestring, samt coaching for individer, grupper, bedrifter og organisasjoner.

Jeg har selv i en årrekke arbeidet som leder både i det private næringsliv og i det offentlige. Det har vært stillinger som markedssjef i bilbransjen, som institusjonssjef, pleie-rehabiliterings-og omsorgssjef og seksjonsleder i eldreomsorgen og arbeidet som høgskolelektor.  

Jeg opplever at kombinasjonen av teoretisk og erfaringsbasert kompetanse gir verdifull innsikt i de problemer og utfordringer en virksomhet og dens medarbeidere kan møte.


Utdannelse og bakgrunn

Klikk her for utfyllende CV og bakgrunn. 


Bøker

Anne Gerd Samuelsen har gitt ut to bøker. Kunsten i tilstedeværelse og Kunsten i samspill - fra ord til handling.

Kunsten i tilstedeværelse, 2010.   Denne boken tar for seg fenomenet tilstedeværelse og betydningen tilstedeværelse har for eget liv og for samspill med andre. Gjennom praktiske oppgaver og refleksjonsøvelser gir boken deg anledning til å trene på systematisk selvobservasjon av egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Dette setter deg bedre i stand til å mestre det som stresser deg i hverdagen. Samtidig øker din emosjonelle intelligens og din evne til å forebygge og løse konflikter. Boken viser hvordan tilstedeværelse virker inn på det å skape gode og helsefremmende relasjoner både i privatlivet og på arbeidsplassen.

Kunsten i tilstedeværelse, 2010.
Denne boken tar for seg fenomenet tilstedeværelse og betydningen tilstedeværelse har for eget liv og for samspill med andre. Gjennom praktiske oppgaver og refleksjonsøvelser gir boken deg anledning til å trene på systematisk selvobservasjon av egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Dette setter deg bedre i stand til å mestre det som stresser deg i hverdagen. Samtidig øker din emosjonelle intelligens og din evne til å forebygge og løse konflikter. Boken viser hvordan tilstedeværelse virker inn på det å skape gode og helsefremmende relasjoner både i privatlivet og på arbeidsplassen.

Kunsten i samspill, fra ord til handling, 2006.   Boken handler om kunsten i samspillet mellom mennesker. Eksemplene i boken handler om mennesker med demenssykdommer, men boken angår alle som ønsker å bli mer bevisst på hvordan de selv bidrar i det enkelte møte.  Forord 1 er skrevet av Aase-Marit Nygård, tidligere daglig leder for Nasjonal kompetansesenter for aldersdemens ved Ullevål universitetssykehus (byttet navn til : Aldring og Helse, Nasjonal kompetansesenter).  Forord 2 er skrevet av  Aud Jorunn Førsund, Universitetslektor.  Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, USN - Universitetet i Sørøst-Norge

Kunsten i samspill, fra ord til handling, 2006.
Boken handler om kunsten i samspillet mellom mennesker. Eksemplene i boken handler om mennesker med demenssykdommer, men boken angår alle som ønsker å bli mer bevisst på hvordan de selv bidrar i det enkelte møte.

Forord 1 er skrevet av Aase-Marit Nygård, tidligere daglig leder for Nasjonal kompetansesenter for aldersdemens ved Ullevål universitetssykehus (byttet navn til : Aldring og Helse, Nasjonal kompetansesenter).

Forord 2 er skrevet av Aud Jorunn Førsund, Universitetslektor. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, USN - Universitetet i Sørøst-Norge

Hovedfagsoppgave ved Det Medisinske Fakultet, Avd. for Helsefag, Universitetet i Oslo, 2003    Samspill mellom pasient og pleier i et morgenstell - hva skjer?  Gode holdninger hos personalet er helt avgjørende for å hjelpe pasienten med å øke sin intensjonale bue og sitt livsrom. En bevisstgjøring av holdninger hos personalet, og en tro på at selv små justeringer kan få store positive konsekvenser for pasientens opplevelse av aksept. Økt kunnskap om relasjoner og roller samt læring basert på refleksjon over erfaring kan bidra til å styrke pleiernes sosiale kompetanse. Ledelsen ved sykehjemmet har en sentral rolle for at endring skal kunne skje i praksis, og i rollemodellering.

Hovedfagsoppgave ved Det Medisinske Fakultet, Avd. for Helsefag, Universitetet i Oslo, 2003
Samspill mellom pasient og pleier i et morgenstell - hva skjer? Gode holdninger hos personalet er helt avgjørende for å hjelpe pasienten med å øke sin intensjonale bue og sitt livsrom. En bevisstgjøring av holdninger hos personalet, og en tro på at selv små justeringer kan få store positive konsekvenser for pasientens opplevelse av aksept. Økt kunnskap om relasjoner og roller samt læring basert på refleksjon over erfaring kan bidra til å styrke pleiernes sosiale kompetanse. Ledelsen ved sykehjemmet har en sentral rolle for at endring skal kunne skje i praksis, og i rollemodellering.


Livsstilscoach

Anne Gerd Samuelsen var leder for Livsstilspatruljen i TARA i 4 år, og jobbet med å utvikle både enkeltmennesket, team, bedrifter og virksomheter. Se noen artikler fra Tara på linkene nedenfor. 
«6 råd til rett og galt»   
«Slik kjenner du glede»   
«Du har verdi»

Tara-magasinforsider.jpg

Andre publikasjoner

Anne Gerd bidrar ofte med sin kunnskap i ulike kanaler, og har blant annet vært profilert i NRK og Tønsbergs blad. Noen av sakene kan du lese her.
«Helsefremmende arbeidsplasser»
«Finn tilbake arbeidsgleden»
«Grip øyeblikket»
«Har du glemt at jeg er menneske?»
«Finn styrken i den enkelte! Finn styrken i deg selv!»


Confex-utmerkelse.jpg

Utmerkelser

Anne Gerd er en anerkjent foredragsholder og veileder. Hun har blitt kåret til Årets motivator i 2008 og mottok i 2012 Årets Hederspris, på bakgrunn av sine fantastiske prestasjoner på Confex sine kurs og konferanser. 

Halvdan Steinert Nicolaysen, Konsernsjef Confex Gruop AS skriver:

Denne prisen går til en person som Confex har fått glede av å ha med på laget siden 2000. Som en suverent dyktig og kunnskapsrik fagperson engasjerer hun alltid, uansett målgruppe. Hun evner i tillegg å by på seg selv med glimt i øyet. For oss i Confex er hun helt unik å samarbeide med; stiller alltid opp og er meget godt forberedt; om det er på et enkelt innlegg på en heldagskonferanse eller på en av våre store eventer. Med en egen evne til å trollbinde sitt publikum, gjør hun innholdet levende, med en god blanding av teori, praksis og personlige historier. Hun er presis, etterrettelig, innsiktsfull og gir deltakerne en kombinasjon av latter og tårer!
 


Kundeliste

Klikk her for å se en liste med noen av kundene jeg har jobbet for.