Hva er livsstyrketrening?

bestrong.jpg

Livsstyrketrning er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring.

Mange som har opplevd langvarige helseutfordringer, stress, indre utro, søvnplager, smerter i kroppen, sårbarhet og at selvfølelsen blir dårligere, kan ha glede av et kurs i livstyrketrening.

Det handler om å være til stede her og nå, ikke gruble på ting i fortiden og ikke bekymre seg om hva som kan skje. Mange kan oppleve sterkt press, i form av egne tanker, om hva omgivelsene - familie, venner, naboer, kollegaer og andre - tenker om dem.
De ulike erfaringer bærer du med deg. Livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Som regel er det ikke bare én årsak til plagene, og derfor kan det være formålstjenlig å sette i fokus balansen/ubalansen som kanskje har vart over tid i livet ditt. Kroppen din har kanskje forsøkt å «si i fra» lenge i form av diffuse smerter og plager, men i stedet for å lytte til hva disse signalene har å fortelle oss, så har det kanskje vært lettere å ta en Ibux eller to?

Ved å bli oppmerksom på egne tanker, følelser og kroppslige signaler, og ikke minst innarbeidede handlingsmønstre, så kan du på ny bli «herre i eget hus» å velge retninger for hvordan resten av livet ditt skal se ut. Ta kontakt dersom du tenker at dette gjelder deg! Det kan være seg både privat og i næringslivet. Dette er et godt tiltak for å få ned sykefraværet.