Konfliktmekling

konfliktmekling.jpg

Opplever du konflikter som gjør livet utfordrende? Jeg har erfaring fra ulike virksomheter i privat, kommunal og statlig sektor med ulikt prosessarbeid vedrørende organisasjonsutvikling, lederutvikling, konfliktmekling og psykososiale arbeidsrelaterte utfordringer.
Ta kontakt hvis dette kan være interessant for deg å ta en uforpliktende samtale om.