Kommunikologi

Kommunikologi er en tverrfaglig Metadisiplin, og beskrives som studiet av grunnstruktur og dynamikk i Kommunikasjon og Forandring.

Studiet av hva som er felles i kommunikasjon
Kommunikologi er resultatet av flere tiårs fagutvikling/forskning innen og mellom ulike fag- og arbeidsfelt, bl.a. pedagogikk, veiledning, helse, terapi, forhandling, samarbeid, ledelse etc. Den type fagutvikling som materialet i kommunikologi bygger på er komparativ forskning av utøvere, metoder, teorier etc. innen og mellom ulike fag og felter.

Likheter og forskjeller i kunnskap, kompetanse, begreper etc. er studert for å identifisere, tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre "hovednøkler" - de virksomme ingrediensene i Kommunikasjon og Forandring. Materialet er altså sammenfattet til er stort sett med "nøkler" som er satt i system for at det skal være enkelt å gjenkjenne og bruke nøklene. Systemet kan sammenlignes med musikkens notesystem, kjemiens periodiske system, biologiens plantesystem eller matematikkens sytem for å forstå og anvende materialet.

Kompetanse
Kommunikologi-kompetansen gir:
- redskaper til å foreta kvalifisert forandringsarbeid
- filtreringsegenskaper for å gjenkjenne "nøkler" til suksess og nøkler til forbedring, DVs analysere all kommunikasjon og samhandling mellom mennesker
- kunne kvalitetsevaluere all kommunikasjon (les: adferd og opplevelse)
- et tverrfaglig språk

Kunnskapsgrunnlaget for utdannelsen er svært omfattende og materialet er komprimert. Anvendelsesområdene er mange: alle kontekster og systemnivå - all menneskelig adferd - hvor målet kan beskrives som Forandring og middelet som Kommunikasjon. 

Hva kan kommunikologi brukes til? (Anvendelsesområder)
- Å hjelpe mennesker som plages med tidligere traumer, forbier, avhengighet, uvaner m.m.
- Gjøre observasjoner på en arbeidsplass i et overordnet perspektiv, og gi konkrete tilbakemeldinger på hva som er god samahndling i virksomheten, samt forslag og opplegg til forbedringer.
- Coaching i jobbsammenheng, i karriereplanlegging og i privatlivet.
- Kurs, foredrag og seminarer med temaer som kommunikasjon, samhandling, selvutvikling m.m. 

Vitenskapelig basis og støtte
Faghistorisk bygger den nye disiplinen på lange og anerkjente akademiske tradisjoner: 
Kommunikasjonstradisjonen generelt (inkludert systemisk tenkning) og, siden 1950-tallet, spesielt Gregory Bateson og Palo Alto-skolen. Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiners fagutvikling siden 1970-tallet er hovedsakelig inspirert av Gregory Batesons tverrfaglige ambisjoner og John Grinders kompetanseforskning. Resultatet av alt dette får støtte av systematisk hjerneforskning a la Matti Bergstrøm.   


Mer informasjon om den nye tverrfaglige metadisiplinen kommunikologi finner du på www.kommunikologiforeningen.org og www.studiokomfor.no